Investor Relations 
   
 IT - Login 
   
 CMS-MIS 
   
 Raj Login 
Movies Today
** 9/21/2019, Time:13:30, Movie:THILAGAR, Starring:KISHORE,DHRUVVA, MRUDHULA BHASKAR ** ** 9/21/2019, Time:18:30, Movie:PUDHU KAVITHAI, Starring:RAJINI, JOTHI, SARITHA ** ** 9/21/2019, Time:22:30, Movie:KALAZHGAR, Starring:VIJAYAKANTH, LAILA, **